Fosterudvikling

Fosterudvikling
Individets udvikling fra befrugtning til fødsel eller udrugning.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • embryologi — em|bry|o|lo|gi sb., en (studiet af fosterudvikling) …   Dansk ordbog

  • embryonal — em|bry|o|nal adj., t, e (som vedrører fosterudvikling) …   Dansk ordbog

  • embryonisk — em|bry|o|nisk adj., itk. d.s., e (som vedrører fosterudvikling) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”